พิษณุโลก ส.ส.โดดร่วมวงชาวบ้าน ค้าน ตร.ภ.6 ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 339 ไร่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางธารากรณ์ ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พร้อมชาวบ้านหมู่ที่ 3 ,4 และ 6 ต.มะตูม นับ 100 คน รวมตัวที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อ.พรหมพิราม ซึ่งมีวาระสำคัญในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม โดยยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายสมชาย เรือนก้อน นายกอบต.มะตูม ขอคัดค้านการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 6 ที่เข้าสภาอบต.มะตูม แปลงที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 10663 จำนวน 339 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างสนามกอล์ฟแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ถอนสภาพ

ต่อมา นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส. พิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมที่ห้องประชุมสภาอบต.มะตูม พร้อมอธิบาย และคัดค้านการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำรวจภูธรภาค 6 เนื่องจากไม่ได้ถอนสภาพที่ดินของประชาชนให้เป็น”ที่ดินราชพัสดุหรือโฉนด”ไปพร้อมๆกัน

นางธารากรณ์ ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 ตำบลมะตูม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก กล่าวว่า เรียกร้อง เพื่อต้องการได้รับสิทธิ์ในที่ดินเช่นเดียวกับตำรวจภาค 6 ขอใช้ที่ดิน เพราะชาวบ้านจำนวน 210 ราย 400 กว่าแปลงหรือสองพันไร่อาศัยและทำกินหลายชั่วอายุคนหรือกว่า 200 ปีมาแล้ว มีผู้สูงอายุที่รุ่นที่ 3 อายุกว่า 90 ปี พร้อมให้ตรวจสอบ

“ ตำรวจได้นำเรื่องการขอถอนสภาพที่ดินเข้าญัญติสภา อบต.มะตูม เพื่อจะไปดำเนินการขอถอนสภาพในส่วนของตำรวจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา รอง ผบช.ภาค6 เคยรับปากว่า ถ้าตำรวจถอนสภาพที่ดินได้ ชาวบ้านก็ต้องถอนสภาพได้ พร้อมๆกัน และมีการทำประชามติที่อบต.แห่งนี้ด้วย

“อยากเรียกร้อง ให้รัฐสอบสิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่มาก่อน ประกาศรังวัด พ.ศ.2515 และขึ้นทะเบียน น.ส.ล.พ.ศ.2522 ชาวบ้านมีหลักฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2487 ทั้งเอกสารสิทธิ์ตราจอง และหนังสืออนุญาตการใช้ที่ดินและใบ ภบท.5“

นายสมชาย เรือนก้อน นายก อบต.มะตูม กล่าวว่า ราษฎรที่ทำกินมาตลอด แต่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดิน ต่อสู้มาหลายปี กรณีตำรวจภูธรภาค 6 มาขอถอนสภาพการใช้ที่ดิน 339 ไร่ โดยผ่านสภา อบต.ทำให้ชาวบ้านอยากให้ช่วยถอนสภาพไปด้วย แต่สมาชิก อบต.ลงมติคัดค้านการถอนสภาพที่ดินของตำรวจภูธรภาค 6 ปัญหาวันนี้ ชาวบ้านก็ยังคงต้องเช่าที่ดินทำกิน ต่อภาษี และสอบสิทธิ์การขอใช้ที่ดินทุก 5 ปี และไม่สามารถขอทะเบียนบ้านได้ เนื่องจากสร้างบ้านบนที่สาธารณะ

พ.ต.อ.อาณุ ปิ่นทอง ผกก.สภ. พรหมพิราม ในฐานะตัวแทน ตร.ภ.6 กล่าวว่า ขอถอนที่ดินสาธารณะ ให้เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ หวังพัฒนาสนามกอล์ฟและสนามกีฬา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างคนในพื้นที่มีอาชีพมีงาน ส่วนข้อขัดแย้งที่ชาวบ้านนั้น เป็นคนละประเด็นกัน เพราะในส่วนของชาวบ้านจะต้องไปพิสูจน์สิทธิในเรื่องที่ดินทำกินว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ชาวบ้าน ต.มะตูม อ.พรหมพิราม ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีขอถอนสภาพที่ดิน น.ส.ล. มีการยกเว้นหน่วยงานราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอถอนสภาพสิทธิ์ที่ดิน ตนจะนำเรื่องดังกล่าวยื่นต่อทางคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพรุ่งนี้ หากไม่ทันจะนำเสนอในสมัยประชุมสภาวันที่ 25 พ.ค.65 ต่อไป

เพื่อให้เข้ามาดูว่าการถอนสภาพที่ดิน ว่า ของทางราชการและชาวบ้านถูกต้องหรือไม่ ทำไมแตกต่างกัน ทั้งที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนหน่วยงานรัฐ(ตำรวจภาค 6) เข้ามาขอใช้ที่ดินเสียอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม มีมติทั้ง 6 เสียง ไม่เห็นด้วย จึงได้ยกมือ ไม่รับเรื่องการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (หนองลาด) น.ส.ล. เลขที่ 10663 ของตำรวจภูธรภาค 6 ทำให้ชาวบ้านนับร้อยสลายตัวในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ผลสืบเนื่องจากเมื่อ 29 ม.ค. 64 พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภาค 6 และนายทองย้อย ตรงต่อกิจ นายก อบต.มะตูม(สมัยนั้น) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบจากชาวบ้านหมู่ 3, 4 และ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกกว่า 200 คน กรณีตำรวจภูธรภาค 6 ยื่นขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์-รังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง “หนองลาด” เนื้อที่ 339 ไร่เศษ ที่ปัจจุบันมีการทำสนามกอล์ฟซิลเวอร์สตาร์อยู่ ครั้งนั้นชาวพรหมพิรามทั้งหมดคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 จะยื่นขอถอนสภาพที่ดินรายเดียว โดยชาวบ้านยื่นข้อเสนอว่า หากขอเพิกถอนฯเพื่อออกเอกสารสิทธิ ก็จะดำเนินการพร้อมกัน โดย รองผบช.ภาค 6 ยืนยัน จะร่วมกันถอนสภาพที่ดินไปพร้อมกัน

สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มาใช้พื้นที่ หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ใช้พื้นที่ จำนวน 100 ไร่ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2533 ข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน อำเภอพรหมพิราม ไม่ปรากฎหลักฐาน การอนุมัติ ของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่แล้ว ยังไม่ได้ถอนสภาพ
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้พื้นที่ ในที่ดินแปลงนี้จำนวน 339 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งตำรวจภูธรภาค 6 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่แล้ว ยังไม่ได้ถอนสภาพ
3. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน – ใช้พื้นที่ 71 ไร่ 51 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการฝ่ายมะขามสูง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่แล้ว ยังไม่ได้ถอนสภาพ
4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6 ) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่แล้ว
5.กรมราชฑัณฑ์ – ใช้พื้นที่ 550 ไร่ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง แต่มีการถอนสภาพที่ดินออกจาก น.ส.ล.