แม่สอด กลุ่มแรงงาน Mou ชาวเมียนมา 288 คน ถึงด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มแรงงาน Mou ชาวเมียนมา กลุ่มแรก จำนวน 288 คน เดินทางมาถึง ด่านพรมแดน ถาวร สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แล้ว

โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางการไทย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งการคัดกรอง โควิด 19 และการส่งตรวจคัดกรอง 6 กลุ่มโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการดำเนินการ ตามขั้นตอน ที่กำหนด

ด้านเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้มีการจัดกำลังพล และสุนัขทหาร ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกดูแลงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า สื่บเนื่องจากรัฐบาลไทย ได้มีการผ่อนปรนให้มีการนำเข้าแรงงาน ตาม MOU ซึ่งชายแดนด้านอำเภอแม่สอด วันนี้เป็นวันแรก ที่เปิดรับกลุ่มแรงงาน กลุ่มแรก จากจำนวนทั้งหมด 589 คน ซึ่งจะเดินทางมา วันนี้ จำนวน 288 คน ส่วนที่เหลือจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ โดยจะเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรี ไปยังโรงงานชำแหละไก่ ซึ่ง เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ในการรับกลุ่มแรงงานดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

สำหรับมาตรการนั้นได้มีการปรับลดมาตรการลง โดยไม่ได้มีการกักตัว ในพื้นที่ชายแดน โดยหากกลุ่มแรงงานผ่านการตรวจคัดกรองโควิด 19 และตรวจคัดกรอง 6 กลุ่มโรคแล้ว สามารถเดินทางเข้าไปทำงานในพื้นที่เป้าหมายได้ สำหรับความมั่นใจในด้านสาธารสุข โดยเฉพาะการตรวจคัดกรอง 6 กลุ่มโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตาก จะมีการติดตามและส่งข้อมูล ส่งไปยังพื้นที่ปลายทาง เพื่อให้ ติดตามการรักษาพยาบาล ต่อไป

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีแรงงาน MOU ผ่านทางด่านชายแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เพิ่มอีกหลายหมื่นคน ซึ่งก็คาดหวังว่า การนำเข้าแรงงาน MOU จะทำให้การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ผ่านพื้นที่จังหวัดตาก ลดน้อยลง
ภาพ-ข่าว ไพฑูรย์ สุขแว่น