แม่สอด สถานธนานุบาลสำรอง 20 ล้านบาท ใกล้เปิดเทอม ผู้ปกครองนำทองคำ-เครื่องมือช่าง ฝากโรงตึ๊ง

 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและประชาชนพื้นที่ชายแดน ในใกล้เปิดเทอม พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบแห่นำ มูลค่านับล้านบาทต่อวัน

นางสรินดา บุญมี ผู้ช่วย ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง สถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด ได้มีการเพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครอง โดยเฉพาะการสำรองเงินทุนไว้ที่ 20 ล้านบาท

เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง ช่วยเหลือประชาชน ในห้วงการแพร่ระบาดโควิด 19 และช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งพบว่า มีประชาชน ต่างเดินทางใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 90 ราย ต่อวัน ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาทต่อวัน ส่วนใหญ่จะนิยมนำทรัพย์สิน มาจำนำ ได้แก่ ทองคำ รองลงมาเป็นเครื่องมือช่าง ตลอดจนสิ่งของต่างๆ เพื่อ นำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบกับเป็นเงินทุนเพื่อใช้จ่าย ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน เป็นทุนในการเริ่มเพาะปลูกพืชเกษตร

อย่างไรก็ตามจึงอยากฝากถึงประชาชน สามารถมาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด ได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 นี้ ได้มีการลดดอกเบี้ย ต่ำลง โดยเงินต้นไม่เกิน 5 พันบาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 25 สตางค์ หากเงินทุนเกิน 5 พันบาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 บาทเท่านั้น