ผบ.บชร.นำกำลังพลจิตอาสาฯ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 6 พ.ค. 2565 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุชาดา แจ่มสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและสมาคมแม่บ้าน ของ เขต.บชร.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พ.ค.65 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย