พิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี หลังเข้ารับการรักษา รพ.พุทธชินราช

วันที่ 7 พ.ค.2565 พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ อำเภอเมือง จีงหวัดพิษณุโลก ได้มรณภาพ เวลา 12.02 น. ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

ทั้งนี้หลังจากประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ระบุ อาการ 1. สัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ 2. ภาวะเลือดเป็นกรดลดลง 3. มีภาวะไตทำงานน้อย ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง 4. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำและใช้เครื่องช่วยหายใจ หลังจากที่พระพรหมวชิรเจดีย์ ได้เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

พระพรหมวชิรเจดีย์ นามเดิมชื่อว่า บำรุง มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ที่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก บรรพชา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ณ วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2500 ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เป็นอุปัชฌาย์

ประวัติโดยย่อ การศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค เกียรติคุณ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง
พ.ศ. 2534 เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. 2545 เป็น รองเจ้าคณะภาค 5
พ.ศ. 2564 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2515 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค
5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต พุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธิวงศมุนี ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้รับพระราชทานราชทินนาม เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธ ารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี