พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” มอบบ้าน ให้หญิงพิการถูกไฟไหม้บ้าน อำเภอบางระกำ

143

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” มอบบ้าน
ให้หญิงพิการถูกไฟไหม้บ้าน อำเภอบางระกำ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ภายใต้  “โครงการสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก”  ให้แก่ นางสาวจำรัส สระทองแว่น บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางระกำ (วัดโพธิ์ทอง) โดยมี พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ เจิมป้ายและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ถวายเกียรติบัตรและมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางระกำ (วัดโพธิ์ทอง) ให้แก่ พระครูปลัดธวัชชัย ธวชฺชยเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต 2 และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เพื่อเปิดศูนย์ฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ และพร้อมกันนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ พบปะผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแด่ผู้สูงอายุ 150 ชุด และผู้ยากไร้ 40 ครอบครัว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านของ นางสาวจำรัส สระทองแว่น ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยินและอาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนโล่งมีห้องน้ำเป็นปูนอยู่ชั้นบน ถูกเพลิงได้ไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถซ่อมแซมและเข้าอยู่อาศัย

ต่อมา พระครูปลัดธวัชชัย ธวชฺชยเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต 2 และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่เดิม ภายใต้ “โครงการสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก” ให้แก่ นางสาวจำรัส สระทองแว่น โดยร่วมกับอำเภอบางระกำ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 203,442 บาท ซึ่งในการก่อสร้างครั้งนี้ได้ใช้แรงงานญาติพี่น้องและชาวบ้านหมู่ที่ 12 ร่วมด้วยช่วยกัน

ในการนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ นางจำรัส อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการประสานและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางระกำ (วัดโพธิ์ทอง) ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนโดยใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่และเป็นศูนย์กลางการบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคมคนทุกช่วงวัย