จังหวัดตาก จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง

วันที่ 23 เม.ย. 2562 09.00 น. พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน

“หนองหลวง” เป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก เนื้อที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ ซึ่งมีเนื้อที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้ใช้หนองหลวงในการประกอบอาชีพประมงหาปลา เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของคนในชุมชน

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันบริเวณพื้นที่หนองหลวงมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก

โดยจิตอาสาฯได้แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุบริเวณโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานในการทำกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น