สปป.ลาว ส่งกลับคนไทย 16 คน หลังถูกหลอกไปทำงานในคาสิโน


วันที่ 6 พ.ค.65 เวลา 15.30 น.ที่สะพานมิตรภาพ เชียงของ – ห้วยทราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้รับการประสานงานจากฝ่ายการต่างประเทศ คณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อส่งคนไทย จำนวน 16 คน กลับประเทศ

หลังจากขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 ที่ผ่านมา ผ่าน นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ จากนั้น นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัเชียงราย ได้ทำหนังสือถึงเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือ

โดยการรับคนไทยทั้ง 16 คน กลับเข้าประเทศครั้งนี้ ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ทหารพราน ทพ.3106 หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และหน่งยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับตัวคนไทยทั้ง 16 คนกลับประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว นำตัวมาส่งให้ที่ด่านตรวจคนเช้าเมือง สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเชียงของ ได้ทำการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับการประสานงานของกลุ่มคนไทยทั้ง 16 คน พบว่าได้ถูกหลอกว่าจะให้ไปทำงานในคาสิโนคิงส์โรมัน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมือง ต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว แต่เมื่อไปถึงกลับไม่ได้ทำงานในคาสิโนตามที่ได้แจ้งไว้ จึงได้หาทางขอความช่วยเหลือจนกระทั้งได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว อย่างไรก็ตามทราบว่านอกจากคนไทยแล้ว ยังมี บุคคลสัญชาติอื่น และคน สปป.ลาวเองที่ทำงานอยู่ซึ่งกำลังรอการช่วยเหลือ โดยทาง ตรวจคนเข้าเมืองจะได้ตรวจสอบในการกระทำความผิดกฎหมายอื่น พร้อมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานยวข้องและประเทศเพื่อนบ้านให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้ง ตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง