“อบจ.อุตรดิตถ์” จัดเทควนโด ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งที่ปรึกษา, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา เน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาเทควันโดให้มีประสบการณ์การแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไหลยาเสพติดเป็นการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนด้านกีฬา การออกกำลังกาย สำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เจริญก้าวหน้ามีมาตรฐานในกีฬาเทควันโดและตอบสนองนโยบายด้านกีฬาในจังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน