ผบ.บชร.3 นำกำลังพล” จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันฉัตรมงคล

238

ผบ.บชร.3 นำกำลังพล” จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จัง หวัดพิษณุโลก โดย พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่าย เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 65 โดยการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำความดีในวันสำคัญของชาติ