ผบ.กองบิน 46 นำทหารจิตอาสาฯ ซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชน และมอบผ้าห่ม-ยาสามัญ ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 พร้อมด้วยกำลังพลทหาร จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 จำนวน 30 นาย
โดยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ 28’ เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียดายจากวาตภัย จำนวน 47  หลังคาเรือน
ในการนี้ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ที่ประสบวาตภัย ได้มอบผ้าห่ม และชุดยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ พื้นที่บ้านพงเสลียง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย