พมจ.แม่ฮ่องสอน หนุน”ไทยใหญ่” จัดสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมฯ การฟ้อนรำไตชุด “การก้าปั๋นก๋อง”

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการฟ้อนรำไตชุด การก้าปั๋นก๋อง ซึ่งเป็นการแสดงที่ใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านเมือง ที่มาเยือน แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น

การจัดการฝึกฟ้อนรำในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 5 พค. 2565 มีผู้เข้าร่วม การฝึกซ้อนรำ ชุดดังกล่าว จำนวน 35 คน เป็น กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ 30 คน เยาวชน 5 คน โดยได้รับงบประมาณ จากกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงาน พมจ. แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การรำไตย ชุด การก้าปั๋นก๋อง ให้อยู่คู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบต่อไป