ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรม “รดน้ำ ขอพร ย้อนยุค สุขสำราญ 2562”

ธนาคารออมสินภาค 7 โดย นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 นายพิชิต ประพันธ์ศิริ ประธานชมรมผู้บริหารภาค 7 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมจัดกิจกรรม “รดน้ำ ขอพร ย้อนยุค สุขสำราญ 2562” ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

สำหรับกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย ธนาคารออมสินภาค 7 ได้ให้ความสำคัญและจัดเป็นกิจกรรมประเพณีทุกปี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตา ขอขมาลาโทษ และขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส อีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมอันดีร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะพี่น้องชาวออมสิน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายนพดล ทองคุ้ม อดีตผู้อำนวยการภาค 6 เป็นตัวแทนอดีตคณะผู้บริหารกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับคณะผู้บริการ พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินภาค 7 ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นไทย ทั้งในส่วนของขบวนแห่งพระพุทธภควาปฏิมากร ขบวนแห่พระรูปพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน การแสดงชุด GSB เถลิงศกวันสงกรานต์ พิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารธนาคารออมสิน รวมถึงคณะผู้บริหารปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค ซุ้มอาหารพื้นถิ่น ซึ่งผู้ร่วมงานต่างแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคและสนุกสนานกับบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์แบบไทยที่จัดขึ้น

 

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน