พิษณุโลก ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว สนามที่ 8

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น ที่ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว สนามที่ 8 และนางปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงภาพร่วมในการจัดการ ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว โดยมีพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง คณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กร และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมกิจกรรม

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง กล่าวว่า กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ได้เลือกอำเภอวังทอง โดยเฉพาะที่ตลาด 120 ปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตชีวา เป็นหนึ่งในสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับอำเภอวังทอง เป็นอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก และมีของดีมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัดเก่าแก่ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้อำเภอวังทอง ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของผัดไทยที่อร่อยที่สุด

สำหรับสนามที่ 8 กำหนดจัดที่อำเภอวังทอง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง ภายในงานมีการจัดแสดง และจำหน่ายอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 25 บูธ ร่วมกับร้านชุมชนของอำเภอวังทอง พร้อมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มรายได้ขยายตลาดสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ