ฉก.ร.14 กองกำลังนเรศวร บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ได้นำกำลังพล จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน ทรงเจริญพระชันษาครบ 17 พรรษา

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ และช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ส่งผลทำให้ มีจำนวนผู้บริจาคเลือดลดลงกว่า ปกติ และเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร จึงได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้ปริมาณโลหิต รวม จำนวน 6,750 มล.