“จุติ” ดึง “เชฟชุมพล” ปั้นเชฟอาหารไทย พร้อมดันเป็น Soft Power สู่สากล


วันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 42 คน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถในการฝึกปฏิบัติทำอาหารตามเมนูที่อบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) และฝึกปฏิบัติจริง (On site)โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร และทีมวิทยากรสถาบันการอาหารไทย

ทั้งนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน และเชฟชุมพล แจ้งไพร กล่าวภาพรวมโครงการฯ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า โครงการสร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กับสถาบันการอาหารไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานเชฟในต่างประเทศ และครูฝึกอาชีพของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ให้ได้รับการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ด้วยการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทย โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหารไทย และยกระดับทักษะการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยให้มีมาตรฐานเป็นเชฟมืออาชีพ สามารถทำงานในธุรกิจบริการ ตลอดจนสามารถทำธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

“โดยได้รับความร่วมมือจาก เชฟชุมพล แจ้งไพร และทีมวิทยากรจากสถาบันการอาหารไทย มาให้ทักษะความรู้ในการลงมือฝึกปฏิบัติจริง และให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิดและเข้มข้น ตลอดจนการทดสอบจนสำเร็จหลักสูตรดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับทักษะความรู้จากเชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ หรือ แชมป์เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นประเทศไทย” รมว.พม.กล่าว

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะแต่ละท่านได้รับการคัดเลือกมาจาก 175 ท่าน ให้เข้ามาเรียน 60 ท่าน และจบหลักสูตร 42 ท่าน ซึ่งเป็นโครงการที่เราจริงจัง เพราะเราจะสร้างมืออาชีพให้สอดคล้องกับการเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมทางอาหารคือ Soft Power ของประเทศไทย โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามที่จะปั้นว่า ประเทศไทยมีดี มีวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยว มีความเป็นไทยที่ต่างชาติชื่นชอบ และเป็นประเทศที่ทุกคนจะมาเกษียณ

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ดังนั้น จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด และการสร้างฐานมนุษย์คือคุณภาพของทรัพยากรที่จะดูแลให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวและการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณเชฟชุมพล แจ้งไพล ที่จะมาสร้างบุคลากรต่ออีกหลายรุ่น ซึ่งในวันนี้ หลายท่านได้ตัดสินใจที่จะไปแสดงฝีมือเป็นเชฟมืออาชีพในต่างประเทศ จะไปสร้างให้ประเทศไทยมีความยิ่งใหญ่ทางอาหาร เพราะความยิ่งใหญ่ของอาหารไทย ผลไม้ไทย การเกษตรไทยนั้น มีความหมายและมีคุณค่าทางอาหารและสามารถสร้างเป็นรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านนี้ต่อไปได้