เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าดับไฟป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด พบพื้นที่เสียหาย 55 ไร่

พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้รับแจ้งเกิดไฟไหม้ป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ผู้ใหญ่บ้าน อาสาดับไฟป่า และรถบรรทุกน้ำ เทศบาลนครแม่สอด เข้าดับไฟป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด พื้นที่หมู่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด พื้นที่ดังกล่าว มีหญ้าแห้งปกคลุม และอยู่บนเนินเขา จึงทำให้การควบคุมไฟ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว บางจุดเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าดับไฟ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

จากการตรวจสอบมีพื้นที่เสียหายประมาณ 55 ไร่ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลาม เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด พื้นที่หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์ เพื่อเข้าควบคุมไฟป่าในกรณีเกิดเหตุ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น