ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อำเภอพบพระ เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ยุค 4.0 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จากบรรพษุรพ สู่ลูกหลาน

อำเภอพบพระ เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ยุค 4.0 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จากบรรพษุรพ สู่ลูกหลาน

ที่บริเวณสนามสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีปีใหม่ม้ง ยุค 4.0 ของ อำเภอพบพระ ในระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีประชาชนพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศทั้งทวีปยุโรป และเอเชีย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในช่วงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จัดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งการจัดริ้วขบวนชุดชนเผ่า แสดงจากนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 กิจกรรมการแสดงวิถีชนเผ่า, การโยนลูกช่วง,ลูกข่าง,ประกวดธิดาปีใหม่ม้ง,กีฬาพื้นบ้าน การแสดงบ้านจำลองชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบต่อไป


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close