ผอ.สพป.พิษณุโลก 2 มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ ขอให้เป็นข้าราชการที่ดี รัก เมตตาเด็ก

วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (สพป.พิษณุโลก เขต 2) ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ พบปะมอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 37 ราย

ผอ.สพป.พิษณุโลก กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสุ่ครอบครัว สพป.พิษณุโลก เขต 2 ขอให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นครู เป็นข้าราชการที่ดี รัก เมตตาเด็ก พัฒนาคุณลักษณะ คุณภาพชีวิตของนักเรียน ทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีจิตอาสา เสียสละช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อนครู ชุมชน นอบน้อมกับผู้ปกครอง รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ครองตน ครองคน ครองงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“อีกทั้งเตรียมพร้อมรับการประเมิน ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา”ดร.ผกาภรณ์ กล่าว