ชนเผ่ากระเหรี่ยง “อมก๋อย” นำพืชผลการเกษตร 16 ตัน แจกจ่ายประชาขนในตัวเมืองเชียงใหม่

233

ชนเผ่ากระเหรี่ยง “อมก๋อย” นำพืชผลการเกษตร 16 ตัน แจกจ่ายประชาขนในตัวเมืองเชียงใหม่

วันที่ 26 เม.ย. 65 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ หน้าค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพะนะเซีย วงศ์โสตถิไกร หรือ พ่อหนานหล้า ผู้นำชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านยางเปา หมู่ 2 อำเภออมก๋อย นำพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ แตงกวา มะเขือเทศ ข้าวโพด ผักกาดขาว และพริกหนุ่มขาว น้ำหนักรวมกันกว่า 16 ตัน

โดยนำจากพื้นที่ปลูกในอำเภออมก๋อย และโครงการหลวง ทำการแจกจ่ายแก่ชาวบ้านและชาวชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การแจกจ่ายพืชผลครั้งนี้ ทางกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 33 ในการช่วยเหลือเรื่องการบรรทุกขนย้ายพืชผลทางการเกษตรดังกล่าวพร้อมทั้งช่วยในการแจกจ่ายถึงมือประชาชน และ นำรถครัวสนามกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนมาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย โดยมีการจัดจุดนั่งคอยแบบเว้นระยะห่าง และทยอยแจกบัตรคิว เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด