เชียงราย เตรียมเปิดด่านเเม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สะพาน 1 เร่งเจรจาหารือทุกฝ่าย
ทดลองข้ามวัน 500 คน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อผลักดันให้มีการเปิดด่านพรมแดนถาวร เเม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สะพาน 1 ที่ห้องประชุมตองจีโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติคโฮเตล อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ สรรพลิขิต ปลัดอำเภอแม่สาย เป็นประธานในการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการศึกษาความพร้อมและแนวทางในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพแม่สาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมมูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งทุกหน่วยงานในที่ประชุมได้มีการเห็นชอบกับข้อเสนอที่จะให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย มิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 1 แต่จะต้องกำหนด มาตรการการเข้าออกประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรอย่างรัดกุม

ในที่ประชุมได้มีมติ ให้ผู้ที่เดินทางเข้าด่านพรมแดนแม่สาย สะพานแห่งที่ 1 ได้ 2 วัน 1 คืน ซึ่งในช่วงแรกในช่วงของการทดลองเปิดด่าน จะอนุญาตให้ ข้ามได้วันละ 500 คน เฉพาะเดินเท้าข้ามพรมแดนแบบไปเช้าเย็นกลับไม่อนุญาตให้ยานพาหนะข้าม เปิดด่านพรมแดนตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 18.30 น. โดยใช้เอกสาร หรือบอเดอร์พาสท้องถิ่น เดินทางเข้าตามปกติ ส่วนการขนส่งสินค้ายังคงให้ใช้สะพานแห่งที่ 2 เช่นเดิม และการเดินทางเข้าออกประเทศทุกครั้งจะต้องมีผลการตรวจ ATK และใบรับรองผลจากสถานพยาบาล ก่อนทุกครั้ง ซึ่งจะมีการตรวจ ATK บริเวณหน้าด่านพรมแดนใน ราคาตามที่กำหนด และจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการสรุปข้อเสนอและผลการประชุมทั้งหมดยื่นถึงจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป