จับสาวกะเหรี่ยง สวมบัตรประชาชน ถูกรวบคาที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ขณะขอเปลี่ยนบัตรใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก กำลังให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน ได้มี นางสาวจิรามณี ชนชีวารัตน์ มาขอทำการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก เด็กหญิง เป็นนางสาว แต่เจ้าหน้าที่ผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน เห็นผิดสังเกตุ จึงแจ้ง ให้ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภออุ้มผาง ทำการสอบสวนเมื่อตรวจสอบแล้ว

นางสาวน่อวา ไม่มีชื่อสกุล อายุ 22
ปี ให้การรับสารภาพว่า ตนเองไม่ใช่ นางสาวจีรามณี ชนชีวารัตน์ ตนเองชื่อ นางสาวน่อวา ไม่มีชื่อสกุล เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ( บัตรเลข 0)ได้มาทำการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยแอบอ้างใช้รายการบุคคลของ นางสาวจิรามณี ชนชีวารัตน์ โดยอ้างว่ามีนายศตวรรษ และนางวิชณี บิดามารดาที่แท้จริง ของนางสาวจิรามณี ชนชีวารัตน์ เป็นผู้นำตนเองมาทำบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนนางสาวจิรามณี ชนชีวารัตน์ ได้เสียชีวิตไปนานแล้ว

นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภออุ้มผาง จึงได้ทำการจับกุมนางสาวน่อวา ไม่มีชื่อสกุล นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.อุ้มผางดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้รายงานให้ นายธันปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผางทราบ พร้อมแจ้งความดำเนินคดี ต่อ พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ โคตะนารถ พงส.สภ.อุ้มผาง ในข้อหา
1.แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงาน 2.แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ
3.ใช้เอกสารหรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิด4.ยื่นคำขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย หรือแจ้งขอความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรตามมาตรา 6 หรือการขอมีบัตรใหม่ตามมาตรา 6ตรีหรือการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6จัตรา แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป