แม่สาย ประกอบพิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

213

แม่สาย ประกอบพิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันที่ 25 เมษายน 2565 นายณรงค์พล คอดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ร.อ.พิสิฐ อภิเดช ผบ.ร้อย ม.4 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พีน้องประชาชนในเขต อ.แม่สาย


โดยเข้าร่วมประกอบพิธี บวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และประกอบพิธีบวงสรวงพิธีบำเพ็ญกุศล บริเวณลานพระมหาเจดีย์ชนะศึก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บ.ห้วยน้ำริน ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน ของทุกๆปี ที่ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ / บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์