เมืองงาย วางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สถูปเจดีย์

วันที่ 25 เมษายน.2565 ที่สถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนางดวงจิต ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานในพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีดังกล่าวเป็นประจำในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ที่ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ซึ่งในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ อันนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น และเกียรติคุณภูมิของราชอาณาจักรไทยมาจนถึงปัจจุบัน

พระวีรกรรมของ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” สำคัญยิ่งที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ คือ พระองค์ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกอบกู้เอกราช และประกาศอิสรภาพจากพม่าในปี พ.ศ.2127 ทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง นับเป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศสยาม หลังจากนั้นก็ทรงกระทำสงครามน้อยใหญ่ เพื่อปกป้องพระราชอาณาเขตของประเทศสยาม รวมถึง 5 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามยุทธหัตถี ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ปราบอริราชศัตรู ให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทย ขจัดภัยสงครามและทรงปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี ความกล้าหาญ ปลอดจากความหวาดหวั่นต่อภัยสงคราม

นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 400 ปี