พิษณุโลก พิธีวางพวงมาลาครบรอบ 417 ปี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

217

พิษณุโลก พิธีวางพวงมาลาครบรอบ 417 ปี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงต่อสู้กับข้าศึกด้วยความเสียสละ แม้ในยามพระองค์จะยังทรงประชวร แต่ไม่เคยลดละความพยายามที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ ด้วยภาระหน้าที่ของจอมทัพใหญ่ที่ไม่ยอมให้ข้าศึกศัตรูหน้าไหนเข้ามารุกรานบ้านเมือง เมื่อผ่านพ้นศึกสงครามในครั้งนั้น พระองค์ทรวประชวนหนักและสวรรคตในที่สุด ทำให้เหล่าประชาราษฎรต่างยกย่องเทิดทูนพระองค์ ที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้อยู่ได้ตราบจนทุกวันนี้

นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรง สด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 417 ปี