เชียงราย ชาวบ้านรวมเงินซื้อยาฆ่าเชื้อพ่นในหมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อโควิดมาก 30 วัน เกือบ 100 คน

วันที่ 23 เมษายน 2565 นายณัฐกิจ บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีดอนเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายถวิล กวางเต้น ประธาน อสม.ศรีดอนเรือง หมู่5 (ชุมชน1) นายเที่ยง เสมอใจ ประธาน อสม.หมู่ 5 (ชุมชน2) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย อสม. จำนวน 25 คน

โดยนำน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำการออกพ่นตามบ้านเรือนชาวบ้าน ในพื้นที่ บ้านศรีดอนเรือง จำนวน 38 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีสามาชิกในครอบครัวติดโควิด19 และขณะนี้มีทั้งรักษาหายและระหว่างการรักษา จากทั้งหมด 282 หลังคาเรือน เพื่อสร้างความั่นใจให้กับชาวบ้านทั้งหมด ว่าบ้านปลอดภัยจากเชื้อโรค และไม่มีการระบาดเพิ่มจากการสัมผัสสิ่งของหรืออื่น ๆ

นายถวิล กวางเต้น ประธาน อสม.ศรีดอนเรือง หมู่5 (ชุมชน1) ให้สัมภาษณ์ว่า จากที่ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อดังกล่าว เป็นโครงการเร่งด่วน หมู่บ้านปลอดเชื้อ และเงินที่ได้มาในการซื้อชุดป้องกัน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำดื่ม ได้มาจากที่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน รวบรวมเงินกันเอง เพื่อจัดซื้อ และได้รับการสนับสนุนจาก ร้านค้า สหกรณ์เพื่อการเกษตรเวียงชัย และดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในวันนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระจากหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐที่ทำงานหนักในการป้องกันเรื่องโควิด-19 ซึ่งทางหมู่บ้านสามารถที่จะทำกันเองได้ จึงดำเนินการทันที

ตั้งแต่เดือนมกราคม – 17 เมษายน 2565 ในพื้นที่บ้านศรีดอนเรือง มีผู้ติดเชื้อ 116 คน เสียชีวิต 1 คน (โดยเฉพาะวันที่ วันที่ 20 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2565 มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 91 คน) จากประชากรทั้งสิ้น 800 คน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความกังวลใจในเรื่องการระบาด ทาง อสม.บ้านศรีดอนเรือง จึงได้ดำเนินการโครงการเร่งด่วน ดังกล่าว

ในขณะนี้การติดเชื้อเริ่มทรงตัว เพราะคนที่ติด เมื่อรู้ตัวจะกักตัวที่บ้านทันที และเจ้าหน้าที่ อสม. ก็จะเข้าไปทำประวัติ และดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข รวมทั้งการพ่นยาฆ่าเชื้อ