พิษณุโลก ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/ผอ.สปร. นำคณะศึกษาดูงานโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

135

พิษณุโลก ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/ผอ.สปร. นำคณะศึกษาดูงานโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ทั้งการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด, เพาะพันธุ์สัตว์ปีก, เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

วันที่ 21 เม.ย. 65 พล.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก นำคณะเดินทางศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 มอบหมายให้ พ.อ.กฤติ พันธะสา รอง ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับและ พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา เสธ.บชร.3 บรรยายผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต่อคณะศึกษาดูงานจากทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก จำนวน 68 นาย

โดยการศึกษาดูงานจำนวน 4 จุด คือ 1.ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน (ป.4) , 2.ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานฯ (ส.พัน.23 ทภ.3) , 3.โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล (พัน.สบร.23 บชร.3) และ 4.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานฯ (พัน.ซบร.23 บชร.3)

เป้าหมายดูงาน”โครงการทหารพันดี”ครั้งนี้ เพื่อนำผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมจากทหารอื่นๆ รับความรู้และเข้าใจ กระทั่งสามารถนำไปขยายผลในหน่วยของตนเองได้