พะเยา ชาวบ้านชุมชนแม่ต๋ำ อนุรักษ์ประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ ปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 22 เมษายน 2562 ลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแม่ต๋ำเมืองชุมตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ชาวบ้านชุมชน บ้านแม่ต๋ำเมืองชุม ร่วมกันจัดทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นปีที่ 10 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี ของ ชาวล้านนา จึงได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและรักษาให้คงไว้

ร.ต.ต. เทียนชัย หน่อคำบุตร ,นางพัชรินทร์ กัณฑะนิต พร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ต๋ำเมืองชุม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำพิธี รดน้ําดําหัว ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณี ของชาวล้านนา เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ให้สูญหายไป จึงได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 10

สำหรับ ในงานพิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่ต๋ำเมืองชุม ก่อนจะทำพิธีรดน้ำดำหัว ได้มีการทำพิธี ทางศาสนา ไหว้พระขอพร พร้อมกับมีการละเล่น การเต้นฟ้อนรำ ของนางรำกลุ่มดอกตะล่อม เต้นรำฟ้อนโชว์ร่วมกับ ผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุพร้อมกับมอบปัจจัยและของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุแต่ละคน ไว้เป็นที่ระลึก

ร.ต.ต. เทียนชัย หน่อคำบุตร ประธานการจัดงานกล่าวว่า ทางคณะกรรมการบ้านแม่ต๋ำเมืองชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ไปชุมชน ได้ร่วมกันจัดทำพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนทั้งหมดทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการ ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง จะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการขอพร จับผู้สูงอายุ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ดังกล่าว

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา  ภาพ/ข่าว