แม่ทัพน้อยที่ 3 นำทหารร่วมหน่วยงาน ตรวจสอบการขนส่งรถไฟ ป้องกันลำเลียงยาเสพติด-สิ่งผิดกฎหมาย


วันที่ 22 เม.ย. 65 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ได้บูรณาการร่วมกันตรวจสอบการขนส่งทางรถไฟ ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟ

พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบันการพยายามของผู้กระทำผิด ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในห้วงที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจพบและจับกุมยาเสพติดที่ผ่านมากับระบบโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบการขนส่งทางรถไฟ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด เนื่องจากสามารถขนส่งได้ง่าย โดยไม่มีการผ่านด่านตรวจหรือจุดตรวจต่างๆ และคาดว่าต่อไปคงจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านรถไฟอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิบัติการร่วมด้านการสกัดกั้น จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อจากพื้นที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน โดยได้ตรวจระบบขนส่งทางรถไฟ ณ สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ซึ่งได้นำกำลังพลที่มีมาช่วยกันตรวจสอบ ทั้งการตรวจสอบด้วยสายตา การสุ่มตรวจค้นสิ่งของหรือสัมภาระต้องสงสัย การใช้สุนัขดมกลิ่น พร้อมทั้งนำเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงจะมีการออกตรวจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ก็ได้มีการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงพื้นที่ในหลายจังหวัด ทำให้พบการลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำผิดยังคงมีความพยายามที่จะลักลอบสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตอนในให้ได้ โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการลำเลียง ซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นให้มากยิ่งขึ้น