พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชม น.ส.กาญจนี ใจชื้น มีจิตวิญญาณครูสูงยิ่ง

วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทาน พระราชกระแสทรงชื่นชม นางสาวกาญจนี ใจชื้น โดยมีส่วนราชการ และครอบครอบครัวของนางสาวกาญจนี ใจชื้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชกระแส มาแจ้งแก่นายสำเริง ใจชื้น ผู้เป็นบิดา และครอบครัว ในกรณีนางสาวกาญจนี ใจชื้น อายุ 41 ปี ครูอัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน ขณะเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังวิ่งข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ถนนบายพาส หลังที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ทำให้นางสาวกาญจนี ใจชื้น มีอาการเลือดคั่งในสมอง และความดันโลหิตต่ำมาก จนถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

ทรงพระราชปรารภว่า นางสาวกาญจนี ใจชื้น เป็นผู้มีจิตวิญญาณ ความเป็นครูอันสูงยิ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างเอาใจใส่ และปกป้องศิษย์ ให้พ้นจากอันตราย โดยมิได้คำนึงถึงชีวิตของตนเอง นับเป็นผู้มีคุณธรรมความเสียสละอย่างสูงส่ง ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสูญเสีย อันมิอาจประมาณได้ในครั้งนี้ และทรงหวังพระราชหฤทัยว่า ความดีที่ นางสาวกาญจนี ใจชื้น ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา จะเป็นพลวปัจจัย (พะ-ละ-วะ-ปัด-ใจ) ให้นางสาวกาญจนีฯ ประสบความสุขในสัมปรายภพตลอดกาลทุกเมื่อไป