อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกคลอง 2 แห่ง ผันน้ำลงบึงตะเคร็ง แก้ปัญหาอุกทกภัย-ภัยแล้ง

วันที่ 20 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในการขุดลอกคลองเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำที่บริเวณคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านเก้ารัง – หมู่ที่ 16 บ้านตลุกแรด ตำบลบางระกำ และบริเวณคลองโพธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยการประสานของ นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ร่วมกับ นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ นายบุญเลิศ พาสี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และ นายบุญเที่ยง สระทองเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

หลังได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เนื่องจากเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ มีงบประมาณจำกัดและไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งพบว่าภายในคลองทั้งสองแห่งมีผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำขึ้นจำนวนมากจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้นำรถแบ็คโฮจำนวน 2 คัน ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองคึกฤทธิ์ ซึ่งมีความกว้าง 15 เมตร ความยาว 3,000 เมตร และขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองโพธิ์ มีความกว้าง 15 เมตร และความยาว 4,000 เมตร ออกทั้งหมด

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นและยังใช้ในการผันน้ำจากแม่น้ำยมไปกักเก็บไว้ที่บึงตะเคร็ง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 ของตำบลบางระกำ ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดลจำนวนหลายพันไร่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อีกด้วย