สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1) กล่าวรายงาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกตัว ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 พร้อมเพรียงกันทั้งประเทศในรูปแบบจังหวัด

สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2564 จำนวน 95 ราย ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 28 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 20 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 19 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พิษณุโลก- อุตรดิตถ์ 16 ราย และข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 12 ราย