224

อบจ.พิษณุโลก “ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน”มอบรถเข็นนั่งให้ผู้พิการ

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ดำเนินการตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” จำนวน 2 ราย คือ นางบังอร ฤกษ์บำเพ็ญ อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเดิมป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีแผลเรื้อรังบริเวณเท้าจนเกิดการติดเชื้อขึ้นทำให้แพทย์ต้องตัดขาข้างขวาออก ส่วนขาข้างซ้าย มีอาการอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ต่อมาได้ให้กับนายชิน รานุช อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากขาทั้งสองข้างลีบทำให้มีอาการอ่อนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นจริงจึงได้นำรถเข็นนั่งมามอบให้กับผู้พิการทั้งสองราย เพื่อต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.