ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมสรุปบทเรียน 9 จังหวัดภาคเหนือพร้อมปรับแผนในการแก้ไขปัญหาทุกมติ


พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือวันนี้ แม้ว่าจะมีฝนตกในหลายจังหวัด ยังมีจุดความร้อนเกิดขึ้น 367 จุด โดยเกิดที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 146 จุด ใน อ.เมืองเชียงราย อ,แม่สรวย และจังหวัดตาก 83 จุด ใน อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด และที่จังหวัดแพร่ ใน อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย ซึ่งทุกอำเภอเป็นอำเภอเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ทางจังหวัดเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง


โดยในวันนี้สั่งการให้ ฮ.MI17( สิบเจ็ด )ดับไฟป่าพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สรวย จว.เชียงราย เพื่อลดจุดความร้อน นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับการทำแนวกันไฟเพิ่มเติมเนื่องจากยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิสูงขึ้น


ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าเตรียมสรุปบทเรียน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือพร้อมปรับแผนในการแก้ไขปัญหาทุกมติ ในปี 63 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขการเกิดไฟป่าในห้วงที่ผ่านมา