นพค.35 ลุยช่วยผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บหลายพื้นที่จังหวัดเชียงราย

175

นพค.35 ลุยช่วยผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บหลายพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 เมษายน 2565 พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 (ผย.นพค.35) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย จำนวน 4 ชุด รวม 50 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุก เข้าปูพรมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ 4 อำเภอ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย และ อ.เทิง ที่ได้รับผลกระทบจากจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อกลางดึกวันที่ 18 เม.ย.65 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวม 8 อำเภอ 27 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนของรษษฎรได้รับความเสียหายกว่า 500 หลัง คาเรือน

พันเอก ยุธิส กล่าวว่า การเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และได้รับรายงานการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถโดยทันที ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35ฯ ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

” โดยนำรถยนต์บรรทุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้าย แจกจ่ายน้ำดื่ม ขนย้ายซากปรักหักพัง กระเบื้องหลังคา และเก็บกวาดกิ่งไม้ พร้อมกับซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมได้กำชับให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ หากเกิดพายุ น้ำป่าไหลหลากให้เข้าทำการเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถในทันที”พันเอก ยุธิส กล่าว