พะเยา หุ่นขี้ผึ้ง “ครูบาศรีวิชัย”รอดพายุ !ปาฏิหาริย์ พายุพัดต้นไม้หักโค่น ใส่ไม่ได้รับความเสียหาย

วันที่ 19 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านต๊ำพระแล ได้ร่วมกันบูรณะ วัดม่วงเจ็ดต้น ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่ผ่านมา ได้มีพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้ ต้นไม้หักโค่น ไปทั่วบริเวณวัด และ พระพุทธรูปต่างๆ ในวัด แต่ที่น่าอัศจรรย์ รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัยที่ประดิษฐาน ไว้ภายในศาลาที่ประดิษฐ์ รูปั้น หุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย หลังคาได้ถูกต้นไม้หักโค่นทับ แต่รูปปั้นขี้ผึ้ง ครูบาศรีวิชัยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด วันนี้ทาง เจ้าอาวาสวัดบ้าน พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดเคลีย พื้นที่ พร้อมนำรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัยมาไว้ที่ศาลาที่ใหม่แทน

หลังจากเกิดพายุฤดูร้อน 2 วันติดต่อกันที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นทั่วไปในจังหวัดพะเยา และพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำพระแล ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ทั้งบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งวัดม่วงเจ็ดต้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นวัดร้างมาก่อน มีพระพุทธรูปและรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัยประดิษฐานอยู่ ซึ่งภายในวัดได้รับความเสียหายจาก ต้นไม้หักโค่นรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปแต่ที่น่าอัศจรรย์ รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ประดิษฐานภายใน ศาลาถูกต้นไม้หักโค่นทับจนทำให้ได้รับความเสียหายแต่รูปปั้นครูบาศรีวิชัยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงทำให้ชาวบ้านและ เจ้าหน้าที่ ต่าง พากัน ทึ่งเและเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ และปาฏิหาริย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ทำให้ไม่ ได้รับความเสียหายดังกล่าว