ผบ.บชร.3 ส่งทหารพันธุ์ดี ปรับพื้นที่ ทำการเกษตร รร.ช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดสุโขทัย

183

ผบ.บชร.3 ส่งทหารพันธุ์ดี ปรับพื้นที่ ทำการเกษตร รร.ช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดสุโขทัย

ตามดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้มอบให้หน่วยทหารทุกภูมิภาค ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลประชาชน ทั้งด้านสุขาภิบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ

ทั้งนี้ พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) จึงได้มอบหมายให้ พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมกำลังพลจิตอาสาโครงการทหารพันธุ์ดี เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตร ตามโครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลฯ ให้การสนับสนุนรถไถ ดำเนินการปรับเกลี่ยหน้าดิน โครงการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวนี้ เพื่อยังประโยชน์แก่นักเรียน สถานศึกษาและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้พึ่งพา และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางพระราชปณิธานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน