รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตร …นายทหารบกอาวุโส รร.เสนาธิการทหารบก…ศึกษาดูงานภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.20 น. พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 39 จำนวน 102 นาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ในห้วงวันที่ 21 – 26 เมษายน 2562

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หัวหน้าคณะ พร้อมผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 39 ได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา

ต่อจากนั้น ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารบกอาวุโส เข้ารับฟังบรรยายสรุปจาก กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก