รมช.มท.ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน ชมสาธิตการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศยาน MI-17, KA-32

วันที่ 16 เมษายน 2565 ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการดับไฟป่าของชุดอากาศยาน KA – 32 พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

โดยมี พลตรีประสิษฐิพงษ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ใช้ RTAF U1 ลาดตระเวนทางอากาศและเฝ้าตรวจพบเป้าหมายไฟป่า 10 เป้าหมาย

โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว ,ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ และพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน ที่ต้องนำอากาศยาน KA – 32 ช่วยในการดับไฟภายในวันนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่เขาที่ภาคพื้นเข้าถึงยาก

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย.และคณะ ชมการสาธิตการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศยาน (MI-17,KA-32) โดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 15 เม.ย.65 เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 23,923 จุด เมื่อเทียบปี 64( 62,323 ) ลดลง 38,400 จุด คิดเป็น 61.61 % เมื่อเทียบปี 63 ( 131,093 ) ลดลง 107,170 จุด คิดเป็น 81.75 % ซึ่งจุดความร้อนวันนี้เกิด 212 จุด พบในจังหวัดเชียงใหม่ ,แม่ฮ่องสอน, กำแพงเพชร,ลำปาง,ตาก,สุโขทัย,และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวน 111 จุด ,พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 34 จุด,พื้นที่เกษตร 28 จุด

นอกจากนี้วันที่ 1 – 14 เม.ย.65 จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่ 12 จังหวัดเริ่มมีค่าจุดความร้อนสะสมมากกว่าปี 64 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าจุดความร้อนสะสม 155 จุด สูงกว่าปี 64 (85) 70 จุด ,จังหวัดแพร่มีค่าจุดความร้อนสะสม 194 จุด สูงกว่าปี 64 (156) 38 จุด ,จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่าจุดความร้อนสะสม 1,118 จุด สูงกว่าปี 64 (418 ) 700 จุด , จังหวัดกำแพงเพชรมีค่าจุดความร้อนสะสม 127 จุด สูงกว่าปี 64 (64) 63 จุด,จังหวัดตากมีค่าจุดความร้อนสะสม 278 จุด สูงกว่าปี 64 ( 55 ) 223 จุด,จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าจุดความร้อนสะสม 109 จุด สูงกว่าปี 64 ( 61 ) 48 จุด,จังหวัดพิจิตร มีค่าจุดความร้อนสะสม 112 จุด สูงกว่าปี 64 ( 49 ) 63 จุด,จังหวัดพิษณุโลกมีค่าจุดความร้อนสะสม 170 จุด สูงกว่าปี 64 ( 78 ) 92 จุด,จังหวัดลำพูนมีค่าจุดความร้อนสะสม 44 จุด สูงกว่าปี 64 (25) 19 จุด ,จังหวัดสุโขทัย มีค่าจุดความร้อนสะสม 130 จุด สูงกว่าปี 64 ( 46 ) 84 จุด ,จังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าจุดความร้อนสะสม 140 จุด สูงกว่าปี 64 (136) 4 จุด ,และจังหวัดอุทัยธานี มีค่าจุดความร้อนสะสม 32 จุด สูงกว่าปี 64 ( 18 ) 14 จุด