ผบ.ฉก.ม.3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์


ระหว่างวันที่ 14 – 15 เม.ย.65 พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 (ผบ.ฉก.ม.3) กองกำลังผาเมือง ได้เดินทางไปตวรจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายสั่งการจาก กองทัพภาคที่ 3 และมอบสิ่งของเครื่องบริโภคให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่ขับขี่รถผ่านจุดตรวจ จุดบริการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19

โดยได้ทำการตรวจเยี่ยม จำนวน 6 จุด คือ 1. จุดตรวจ จุดบริการประชาชน บ.สามแยก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 2. จุดตรวจ จุดบริการประชาชน บ.ถ้ำปลา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 3. จุดตรวจ จุดบริการประชาชน กิ่วทัพยั้ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน 4. จุดบริการประชาชน บ.ท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 5. จุดบริการประชาชน บ.ท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 6.จุดบริการประชาชน บ.ห้วยเอียน ต.ห้วยเอียน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย