ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงชายแดนจังหวัดตาก ป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายและอำนวยความสะดวกประชาชน

วันที่ 15 เมษายน 2565 พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พร้อมด้วยพันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังกำลังพล และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ แก่ เจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจร่วม เพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ถนนหมายเลข 12 แม่สอด –ตาก พื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และมอบสิ่งของน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นี้ เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำด่านตรวจร่วมเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ที่ตั้งจุดบริการ อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมยังคงเข้มงวดป้องปรามขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย ดูแลความปลอดภัย ป้องปราบ การดื่มสุราและขับรถ เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ลดอุบัติเหตุ การรณรงค์ ป้องกันโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยว เดินทาง กลับโดยสวัสดิภาพ อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย

ในการนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พร้อมกำลังพล ได้ร่วมมอบน้ำดื่มและผ้าเย็น ให้แก่ประชาชนที่เดินทางผ่านบนถนนสายแม่สอด-ตาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกด้วย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสายแม่สอด-ตาก

โดยมีการให้คำแนะนำในการใช้เส้นทาง เปิดจุดบริการให้ประชาชนได้พักเหนื่อยเพื่อดื่มน้ำ เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ลดลง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ยังจุดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีรถเสีย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนและมอบความสุขในช่วงสงกรานต์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเส้นทางทาง หมายเลข 12 สายแม่สอด-ตาก พบว่ามีการจราจร หนาแน่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายทางขา ออก อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชั้นใน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคง นอกจากจะเปิดจุดอำนวยความสะดวกแล้ว ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ตรวจยานพาหนะ และบุคคลต้องสงสัย เพื่อป้องปราบการฉวยโอกาส ขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชั้นในของประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเดินทางหนาแน่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในประเทศ