นอภ.เมืองพิษณุโลก นำทีมตรวจร้านอาหารสถานีขนส่ง-รถไฟ  เพื่อความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์

  

วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 21.00 . นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลกนายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดป้องกัน ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก  ตำรวจ ปคม. จนท.สรรพสามิตพื้นที่ ,สาธารณสุขอำเภอ ,กอ..รมน.จว.พล. ,มทบ.39 ,พมจ. ,อส..ที่ 2 สมาชิก อส..เมืองพิษณุโลก ที่ 3 และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก และDOPA 37

โดยร่วมกันออกตรวจร้านอาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด– 19 พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนที่ใช้บริการขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบริการประชาชนที่อาจจะตกค้างในการเดินทางให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565