“เมาแล้วขับจับขังจริง” 9 จังหวัด เหนือล่าง 3 วัน 22 ราย อยู่ระหว่างพิจารณา 14 คดี กำแพงเพชร-พิจิตร ชิงดำ

วันที่ 14 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการดำเนินคดีในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราตามโครงการ “เมาแล้วขับจับขังจริง” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ของตำรวจภูธรภาค 6 ในพื้นที่นำร่อง 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

นับตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เมษายน 2565 มีผู้ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา และถูกศาลพิพากษาลงโทษกักขังแทนจำคุกแล้วจำนวน 22 ราย ซึ่งปรากฎว่าตรวจพบมีแอลกอฮอล์เกิน 300 มิลลิกรัม โดยแยกจังหวัดศาลพิพากษาลงโทษดังนี้

กำแพงเพชร ถูกปรับ 61 ราย กักขัง 6 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล 1 คดี

ตาก ถูกปรับ 23 ราย กักขัง 1 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล 7 คดี

นครสวรรค์ ถูกปรับ 87 ราย กักขัง 1 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล 1 คดี

พิจิตร ถูกปรับ 13 ราย กักขัง 6 ราย ไม่มีผู้อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล

พิษณุโลก ถูกปรับ 30 ราย กักขัง 2 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล 5 คดี

เพชรบูรณ์ ถูกปรับ 4 ราย กักขัง 2 ราย ไม่มีผู้อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล

สุโขทัย ถูกปรับ 84 ราย กักขัง 3 ราย ไม่มีผู้อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล

อุตรดิตถ์ ถูกปรับ 18 ราย กักขัง 1 ราย ไม่มีผู้อยู่อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล

อุทัยธานี ถูกปรับ 7 ราย กักขัง – ราย ไม่มีผู้อยู่อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล