ตร.ทางหลวง จับดำเนินคดีผู้กระทำความผิดซ้ำ 2 เน้นย้ำความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงสงกรานต์


วันที่ 13 เม.ย.2565 ส.ทล.5 กก.5
บก.ทล. (พะเยา/เชียงราย) ร่วมกับกับ สภ.เมืองเชียงราย ได้ขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับผู้กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวริสสร สงวนนามสกุล อายุ 40 ปี ชาว ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ปรากฏพบการกระทำผิดทั้งหมด จำนวน 47 ครั้ง ตามหมายจับของศาลแขวงเชียงรายที่ จ 34 / 2565 ลงวันที่ 13เมษายน 2565
2.นายกานต์ สงวนนามสกุล อายุ 43 ปี ชาว ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ปรากฏพบการกระทำความผิด จำนวน 25 ครั้ง ตามหมายจับของศาลแขวงจังหวัดเชียงราย ที่ จ 33 /2565 ลงวันที่ 13เมษายน 2565 โดยทั้ง 2 รายไม่เคยชำระค่าปรับและยังฝ่าฝืนการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น และเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ประชาชนผู้ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก่อนหน้านี้ ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. ได้เคยนำหมายจับไปจับกุมตัวผู้กระทำความผิดกฎจราจรซ้ำๆ มาแล้ว และฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฎจราจร เพราะการฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากเวปไซต์ thai RSC ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้ข้อมูลว่าระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 13 เม.ย. 2565 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 4,261 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 247,110 คน

สืบเนื่องจากพลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ได้มอบหมายภารกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 (ช่วง 7 วันอันตราย) ให้กับตำรวจทางหลวงทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองตามภูมิภาคต่างๆ โดยการใช้รถใช้ถนนของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะมีผู้กระทำความผิดไม่เคารพกฎหมายฝ่าฝืนกฎจราจร ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ทำให้เกิดการสูญเสียในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นจำนวนมาก ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทำการรณรงค์แก้ไข กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้จำนวนอุบัติเหตุ และจำนวนผู้เสียชีวิต ตลอดจนความสูญเสียต่างๆ ให้ลดน้อยลง แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่เกรงกลัว ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและยังกระทำความผิดซ้ำๆ

ดังนั้น พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ได้ตระนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ไม่เคารพกฎจราจร จึงได้สั่งการให้ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซ้ำๆ จนถึงที่สุด ซึ่งตำรวจทางหลวงได้ดำเนินการตามสั่งการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายคดี