พะเยา อลังการ!ประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ปี๋ใหม่เมือง 1 เดียวของจังหวัด

วันที่ 13 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมชาวบ้าน 12 หมู่บ้านในตำบลแม่ใส จัดประเพณีล้านนาแห่ไม้ค้ำศรีโดยตกแต่งประดับประดารถแห่อย่างสวยงาม ร่วมขบวนแห่ เพื่อนำไปแห่และถวายตามวัดต่างๆ ในตำบล ตามประเพณีล้านนาซึ่งในวันนี้เป็นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมือง เพื่อนำไปค้ำต้นศรีหรือต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นการค้ำชูให้ตนเองได้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เนื่องจากต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า

โดยปีนี้ได้จัดริ้วขนวนที่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสโดยจะจัดขบวนรถแห่ไปตามถนนจนถึงโบราณสถานบ้านร่องไฮ ซึ่งเป็น โบราณสถานวัดเก่าแก่อายุร่วม 1,000 ปี โดยตลอดเส้นทางมีชาวบ้านฟ้อนรำ ต้อนรับ เป็นช่วงๆตลอดเส้นทาง

นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กลาวว่าประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีเป็นประเพณีเก่าแก่ของตำบลแม่ใสชึ่งทำสืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาชึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการได้มีการบูรณาการร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีและสงน้ำพระธาตุแปดเหลี่ยม ณ โบรานสถานบ้านร่องไฮชึ่งเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ชึ่งได้จัดริ้วขนวนที่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสโดยจะจัดขบวนแห่ไปตามถนนและจัดทำพิธีที่บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮ และจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สืบทอดอารยธรรมให้คนรุ่นหลังและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในเชิงวัฒนธรรมด้วย