มนต์เมืองเหนือ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”


วันที่ 13 เม.ย. 65 ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา และส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่มีมาแต่ช้านาน โดยถือเป็นวันมหาสงกรานต์ และวันมหามงคล นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวันครอบครัวที่ประชาชนจะได้กลับภูมิลำเนามารวมญาติกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณ

ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชื่องานว่า “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เล่าขานตำนาน ศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” มีการจัดกิจกรรมมากมายให้ประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม อาทิ ขบวนแห่พระพุทธรูป พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดเทพีและเทพบุตรสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดช่วงการจัดงานสงกรานต์ โดยเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 117 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก