“สงกรานต์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่” ในห้วง 7 วันอันตราย

วันที่ 12 เมษายน 2565 พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เบน วงค์เครือ รองผกก.ฯ ออกตรวจการปฏิบัติของจุดตรวจบูรณาการ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจุดตรวจแอลกอฮอล์ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ กลุ่มงานจราจรฯ ณ จุดตรวจบูรณาการในตัวเมืองเชียงใหม่ พบเจ้าหน้าที่จราจรประจำจุดตรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา จึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้

โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย (เมาขับ จับส่งฟ้องศาล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะการดำเนินการตาม ฐานความผิด 10 รสขม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นผลในการปฏิบัติอย่างชัดเจนในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

สำหรับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์สวมถุงมือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีการเปลี่ยนหลอดเป่าทุกครั้ง โดยแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนหลอดเป่าใหม่ด้วย