เชียงราย ขนส่งจังหวัด-ปปส. ตรวจหาสารเสพติด และแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถโดยสาร ก่อนให้บริการประชาชน

133

เชียงราย ขนส่งจังหวัด-ปปส. ตรวจหาสารเสพติด และแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถโดยสาร ก่อนให้บริการประชาชน

วันที่ 13 เมษายน 2565 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 อ.เมือง จ.เชียงราย นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 5 ทำการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถ รวมถึงตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 28 คน โดยผลการตรวจสอบไม่พบสารเสพติด และการดื่มแอลกอฮอล์ ในพนักงานขับรถ นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสภาพรถ แบบ smart checklist เพื่อให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร

นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก จึงได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 5 เพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถ เพื่อสร้างความเชื่อมันและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งรถคันสุดท้ายออกจากสถานี ขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คการสภาพความพร้อมของตัวรถโดยสารร่วมด้วย ตามจุดสถานีต่างๆ ร่วมทั้งจุด Checking Point จะมีการตรวจอย่างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบเพื่อป้องกันการตกค้างของผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ ด้วย

“นอกจากการตรวจรถโดยสารประจำทางแล้ว ยังจะมีการตรวจรถบรรทุก เนื่องจากรถบรรทุกเป็นรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะถ้ามีการจอดรถไว้บนไหล่ทางช่วงเวลาการเดินทางที่รถจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเทศกาล หากมีความจำเป็นขอให้เลี่ยงไปใช้ทางสายรองแทนสายหลัก หากมีการเดินทางแล้วจำเป็นต้องจอดรถบนไหล่ทาง จะต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้หน้ารถและท้ายรถ ป้องกันรถคันอื่นมาเชี่ยวชนตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้” หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง กล่าว