ผอ.สคร.2 พิษณุโลก จับมือเครือข่ายจัดกิจกรรม“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้”

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนผดุงราษฎร์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม/ทางม้าลาย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงราษฏร์ ภายใต้แนวคิด“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้”

เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมวัสดุป้องกันโรคโควิด 19 แจกประชาชนที่สัญจรบริเวณจัดกิจกรรม