พิษณุโลก รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามม้าลาย

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริเวณถนนบรมไตรโลกนารถ สวนกลางเมือง พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางข้าม โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก กำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน และมีข้อสั่งการ ให้จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการดำรงว่า โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย